Kraniosakral terapi
Terapeutisk behandling hästar, hundar och andra djur

Kraniosakral terapi har utvecklats som ett sätt att behandla människor men fungerar lika bra på alla ryggradsdjur. Att behandla hundar och hästar är ett fantastiskt sätt att se hur bra den här metoden fungerar. Hos hundar och hästar finns ingen placebo -effekt. Djuret vet inte vad jag ska göra och förväntar sig inte att bli bättre.

En kraniosakral behandling av häst är lämpligast att utföra i hästens hemmamiljö. Ta gärna in hästen en stund innan vi har bokat att jag kommer, ta gärna in ytterligare någon häst om din häst inte är van att stå själv.

Första behandlingen tar 60 - 75 minuter. Du ska förklara vad som är problemet, vi tittar gemensamt på hur hästen rör sig i olika gångarter, hur den ställer upp sig etc.

Efterföljande behandlingar tar 45-60 minuter. Normalt brukar en förändring hos hästen märkas efter 1-2 behandlingar. Efter 3-4 behandlingar bör en förändring ha inträffat men det är väldigt individuellt och beror på vad problemet är och hur länge hästen har haft det.

Låt gärna hästen få en kraniosakral behandling då och då i förebyggande syfte, det ger hästen bättre förutsättningar att prestera det du önskar. Med den kraniosakrala behandlingens unika metoder att arbeta via kroppens fascia och vätskeflöden når man in till de djupare lagren av mjukvävnader.

Vad kan behandlas med kraniosakral terapi? Spänningar och låsningar i muskler och mjukvävnader. Låsningar och snedheter i rygg/halskotor, bogar, bäcken etc som beror på problem i mjukdelsvävnader.

Rörelsestörningar: rör sig orytmisk, går på dubbla spår, arbetar olika i vänster och höger varv, hoppar snett över hinder, har svårt att ställa upp lika på alla fyra hovarna, svårare att fatta galopp åt ett håll, drar snett i vagnen etc...

Humörsförändringar: blir lättare stressad och nervös, deprimerad och ovillig att arbeta, sur vid sadling/selning/borstning, sadeltvång

Behandlade för skador: sekundära hältor eller ryggproblem kan uppstå och kvarstå efter att den ursprungliga skadan har läkt ut. Symtomen är oftast små till en början men problemen ackumuleras och kan så småningom leda till nya skador.

Smärtor i käkled, nacke, rygg, bäcken.

Sned i nacke, bogar, bäcken.

Musklar sig dåligt eller ojämnt, muskelkramper, spända muskler.

Dålig cirkulation, svullnader, gallor pga dåligt lymfdränage.

Diffusa problem

Drabbas ofta av infektioner.

Akuta trauman: hästen går omkull, reser sig och slår runt, rullar fast i boxen.

En kraniosakral behandling ersätter inte veterinärmedicinsk vård. Vid akut skada eller hälta skall hästen eller hunden i första hand veterinärundersökas.

Min häst fick problem att resa sig när hon var dräktig. Problemen blev värre och hag förstod att hon hade problem med bäckenet. En veterinär bekräftade diagnosen och sa att det antagligen skulle bli bättre när fölet var fött. Hon blev inte bättre och såg sned ut i kroppen. Jag lät behandla henne med kraniosakral terapi och bäckenet rättade till sig. Hästen kan resa sig utan problem och är rak i kroppen.